info@egyinstitute.cz

HRV monitor

Diagnostika – HRV monitor:
300 Kč – rozbor naměřených hodnot (cca 20 min.)Ruský přístroj Dinamika Technologies je jednokanálové EKG, které měří variabilitu srdečního rytmu (Heart Rate Variability) a pomocí softwaru (Lotos, Onix, Lifeline) z ní dokáže analyzovat činnost srdečně – cévního, vegetativního a centrálního nervového systému.
LOTOS Software LOTOS používá k analýze biorytmy lidského těla. Základem této metody je nově vyvinutá informační technologie k analýze biorytmů – tzv. fraktální analýza. K rozvoji systému byly použity nové poznatky z biologie, fyziologie, genetiky a klinické medicíny, na jejichž základě vzniklo vysoce specializované měření pro vyhodnocení funkčního stavu lidského organismu. Konkrétně k vyhodnocení stavu srdce, oběhového systému, vegetativního a centrálního nervového systému. Ukazuje případné odchylky od normálu. Informuje o spotřebě energie organismu a díky zpětné vazbě i o využití samoregulace organismu. Software také poskytuje grafické znázornění odezvy těla na různé celostní terapie a mimo jiné také ukazuje psycho-emocionální stav klienta a tím i jak hluboké je destruktivní působení stresu na organismus.

Ukázka vyhodnocovacích šablon softwaru LOTOS:

ONIX

Se softwarem ONIX se dále přístroj zaměřuje na celostní medicínu (TČM, Ajurvéda) a testuje auru, čakry, meridiány, komponuje zvukovou (Mp3) nahrávku pro relaxaci přímo pro klienta, určí typ a dietetiku podle Ajurvédy (poměr jednotlivých dóš a pět hlavních elementů u klienta) a je přínosným pomocníkem pro lékaře nebo terapeuty, kteří se zabývají právě celostní medicínou a poradenstvím v oblasti zdravého životního stylu.

 

Z pohledu východní přírodní filozofie, prvním příznakem onemocnění je zpomalení tempa hromadění a spotřeby energie ve vnitřních orgánech. V tomto případě orgán, který nemůže přijímat a vydávat potřebné množství energie, reaguje různými chorobnými projevy, které závisí na tom, zda tento orgán vykazuje přebytek nebo nedostatek energie.

Po záznamu EKG a analýzy srdeční frekvence v různých frekvenčních pásmech můžeme vidět odraz procesů, které probíhají ve vnitřních orgánech člověka na buněčné úrovni, a tímto způsobem získat představu o stavu těchto orgánů.

Analýza energetických procesů uvnitř lidských orgánů, tj. procesů, které nacházejí svůj odraz v srdečních rytmech, nám umožní objektivně odrážet kvalitu činností kardiovaskulárního, centrálního nervového, endokrinního a vegetativního systému. Tento ukazatel bude svým fyzickým obsahem blízký k pojetí aury v tom smyslu, jak ji chápali východní léčitelé.

Software „ONIX“ umožňuje nejen přehledně popsat reakci organismu na působení různých léčebných procedur, ale také zobrazit procesy, probíhající v organismu,  kontrolovat stav zdraví, zejména při užívání biologicky aktivních doplňků stravy, léčebném půstu, rozličných druzích masáží, cvičení jógy a různých jiných duchovních praktik.

Ukázka vyhodnocovacích šablon softwaru ONIX:

Diagnostika na přístroji HRV Monitor nenahrazuje lékařské vyšetření.